کاربرد لیزر در بیماریهای واژن

درمان سندرم شلی واژن با IntimaLase

بازدید: 2269
درمان سندرم شلی واژن با IntimaLase
Categories :

اصطلاح IntimaLse یک براند انحصاری است که مختص دستگاه های است که لیزر اربیوم یاگ تولید می کنند. این تنها نوع لیزر در دنیا است که شلی واژن در خانمها را درمان می کند.

ادامه مطلب

درمانهای غیر جراحی بیماریهای دستگاه تناسلی در خانمها – درمان سندرم شلی واژن

بازدید: 2494
درمانهای غیر جراحی بیماریهای دستگاه تناسلی در خانمها – درمان سندرم شلی واژن
Categories :

امروزه دانشمندان سعی می کنند که درمانهای تهاجمی بیماریهای مختلف را با درمانهای کمتر تهاجمی و غیر تهاجمی جایگزین کنند و در یک دهۀ گذشته پیشرفتهای قابل توجه در تمامی جنبه های درمانی علم پزشکی صورت گرفته است. در این میان تکنولوژی لیزر، درمانهای غیر تهاجمی تعداد بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای دستگاه تناسلی در خانمها را فراهم کرده است.

ادامه مطلب

کاربرد تکنولوژی لیزر در درمان سندرم شلی واژن در خانمها

بازدید: 1787
کاربرد تکنولوژی لیزر در درمان سندرم شلی واژن در خانمها
Categories :

(لیزر اربیوم یاگ) پیشرفت علم پزشکی به مقدار زیاد مدیون پیشرفت تکنولوژی می باشد. روزگاری در رشته های جراحی مختلف در علم پزشکی تنها درمان بسیاری از بیماریها انجام جراحیهای بزرگ و تهاجمی بود. در یک دهۀ اخیر با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از درمانهای جراحی تهاجمی جای خود را به درمانهای غیر تهاجمی داده اند

ادامه مطلب

افزایش قطر واژن در خانمها با استفاده از لیزر

بازدید: 7549
افزایش قطر واژن در خانمها با استفاده از لیزر
Categories :

فرایند یائسگی یک پدیده طبیعی هم در خانمها و هم در مردان می باشد. بدن خانمها در حین دوران یائسگی و بعد از آن متحمل تغییرات شگرف می شود، یکی از این تغییرات مهم کاهش شدید قطر واژن بعلت فقدان هورمونهای زنانه می باشد که سبب احساس درد و سوزش شدید در حین رابطه زناشوئی می گردد و این احساس ناخوشایند در بسیاری از موارد برقرار کردن رابطه زناشوئی طبیعی را غیر ممکن می سازد. از آنطرف قانون برای این است.....

ادامه مطلب

درمان سندرم شلی واژن در خانمها با لیزر اربیوم یاگ

بازدید: 2194
درمان سندرم شلی واژن در خانمها با لیزر اربیوم یاگ
Categories :

دستگاه تناسلی در خانمها با افزایش سن و وقوع پدیده های مختلف مثل یائسگی، بارداری و زایمان، متحمل تغییرات آناتومیک (ساختاری) و فیزیولوژیک (عملکردی) شگرفی می شود. در صورتیکه این تغییرات در مردان با افزایش سن بسیار اندک است. علاوه از پدیده های فیزیولوژیک طبیعی، سایر پدیده ها که ممکن است در طول زندگی بعضی خانمها اتفاق بیفتند نیز می توانند، بشدت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی در خانمها را تحت.......

ادامه مطلب