بیوگرافی یا زندگینامه مختصر دکتر محمدرضا صفری نژاد

دکتر محمد رضا صفری نژاد، جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری (ارولوژیست) و فوق تخصص آندرولوژی از آمریکا می باشد، رتبۀ علمی وی استاد تمامی
(Full Professor) است. علاوه از ارولوژی عمومی، زمینۀ فعالیت اصلی وی انجام جراحیهای رشتۀ فوق تخصص آندرولوژی یعنی اختلالات جنسی، تغییر جنسیت و باروی و ناباروری می باشد، و در این زمینه دارای فعالیتهای پژوهشی بسیاری است. وی بیش از یکصد و پنجاه مقاله در مجلات علمی معتبر بین المللی منتشر کرده و در کنفرانسهای معتبر بین المللی مقالات متعددی ارائه کرده است. وی عضو انجمن ارولوژی آمریکا(AUA)  (American Urology Association)،

انجمن ارولوژی اروپا (European Association of Urology) (EAU) و

انجمن بین المللی ارولوژی (Société Internationale d`Urologie)(SIU) می باشد. نامبرده دو بار برندۀ جشنوارۀ رازی،‌ یک بار برندۀ جشنوارۀ بین المللی رویان و یک بار برندۀ جشنوارۀ ابن سینا شده است.